E-postmal for å invitere lagledere

Hei [navn på potensiell lagleder!

[noe om hvordan organisasjonen synes bærekraft er viktig.]

Derfor arrangerer vi en Ducky-utfordring i vår organisasjon, [XX datoer].

I én enkel setning er en Ducky-utfordring…

...en 2 ukers lagutfordring, hvor ansatte konkurrerer om å gjør enkle klimatiltak i hverdagen, slik som å spise et vegetarmåltid, sykle til jobb eller skru av unødvendig lys -  og registrere besparelsene til ditt lag.

(link til Hva er en Ducky-utfordring)

------

 

Laget er selve kjernen i denne utfordringen, så for at dette skal bli en suksess, trenger vi én person til å ta rollen som lagleder.

Så hva innebærer det å bli en lagleder? Det er enkelt og morsomt - og tar omtrent 1-2 timer av din tid. Det viktigste laglederen gjør er å kommunisere til laget ditt at det vil arrangeres en Ducky-utfordring og når den skjer. Vi anbefaler at du samler laget for en rask 10-15 minutters kick off samme dag som utfordringen starter - for å få alle med og gå gjennom aktivitetene.

[din gruppe/lag konkurrerer mot alle de andre lagene! Så forbered deg på årets klimautfordring.

Vi håper du vil ta dette ansvaret!

Mer informasjon kommer - følg med!

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽