FAQ Klimautfordring

Hva om jeg må fly i løpet av konkurranseperioden, da vil jeg jo trekke ned laget mitt med mine utslipp?

Utfordringen registreres ikke utslipp, men besparelser. Det vil si at utfordringen inneholder kun aktiviteter som bevisstgjør oss på de positive tiltakene vi kan gjøre for å redusere vårt klimagassutslipp.

Hvis du har flydd, kan du likevel registrere aktiviteten “jeg har vurdert andre muligheter før jeg gjennomførte en flyreise (kunne jeg gjennomføre møtet på video, fantes det andre transportmuligheter, etc)”.

Jeg har vært uten internett i helgen og ikke registrert mine aktiviteter. Kan jeg registrere dem i ettertid?

Det er best om du går inn hver dag, for å bevisstgjøre deg egen atferd i konkurranseperioden, men du kan registrere aktiviteter opp til 3 dager tilbake i tid.

Jeg gjør allerede mange av aktivitetene. Kan jeg ikke bidra til laget mitt?

Utfordringen er ment å bevisstgjøre alle på egen adferd. Om du allerede gjør mange av aktivitetene, kan du registrere dem hver dag og spare mye for laget ditt! Hvis du vil utfordre deg selv mer, kan vi anbefale å rekruttere flere til ditt lag eller å fremsnakke positiv klimaatferd til de rundt deg.

Jeg bor kun 250m fra jobben min, mens min kollega må pendle 10km. Hvorfor får vi samme besparelse?

Aktivitetene har en fastsatt besparelse, beregnet ut i fra en gjennomsnittsnordmanns fotavtrykk (13.500kgCO2e). Det vil si at aktivitetene er uavhengig av ditt utgangspunkt før konkurransen. Det gir like konkurransevilkår for alle som deltar, og lavere terskel for at flere deltar. Det viktigste med utfordringen er å skape bevissthet på hva du kan gjøre som enkeltindivid, hvilken effekt det har - og ha det gøy med teamet ditt!

Laget mitt har kun 3 deltagere, mens de andre har over 15 deltagere. Har vi en sjanse for å vinne da?

Avdelinger og lage konkurrerer om gjennomsnittlig besparelse, slik at små og store grupper har like sjanser.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽