Om klimautfordringen

Hva er en klimautfordring?

Et klimamesterskap er en 14 dagers klimautfordring der dere loggfører enkle og effektive aktiviteter, som alle kan gjøre hver dag! Sammen jobber dere mot andre lag for å se hvem som klarer å redusere sitt klimagassutslipp mest.

Hensikten med dette er at dere får innsikt i hvordan mange små handlinger skaper store, positive miljøpåvirkninger. For hver aktivitet kan dere se hvor mye CO₂ som kan spares, og hvorfor aktiviteten er viktig.

Enkle visualiseringer som alle kan kjenne seg igjen i, bidrar til forståelsen av bærekraft og CO2. Dere får umiddelbar feedback og kan følge fremgangen i konkurransen live med visualiseringer i sanntid.

Dersom dere ønsker fokus på bestemte teamer eller aktiviteter, kan vi hjelpe dere med å kalkulere miljøaktiviteter som passer deres behov.

Vi tilbyr klimautfordringen til både bedrifter og skoler, mer informasjon om Ducky for bedrifter finner dere her, mer informasjon om Ducky for skoler finner dere her.

#miljøutfordring


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽