Hvordan dele inn i lag og velge lagledere

Klimamesterskapet er en lagkonkurranse, så lagene er viktige. Her er noen tips til hvordan du kan sette sammen gode lag:

Steg 1: Inndeling i seksjoner og lag

I Ducky er det mulig å sette opp lag på 2 nivå. Det høyeste nivået kalles seksjoner (f.eks. avdelinger eller geografiske lokasjoner). Under hver seksjon kommer lagene. Vi anbefaler å bruke seksjoner dersom din bedrift oppfyller disse kriteriene: 

  • Er del av en større virksomhet med mer enn 200 ansatte. 
  • Har klare seksjonsinndelinger slik at få/ingen deltakere vil være i tvil om hvilken seksjon de tilhører.
  • Dere forankrer satsningen hos en ansvarlig på hver seksjon som kan sørge for å administrere laginndeling og lagledere på hver seksjon.

Steg 2: Sett opp lag

  • Et lag bør bestå av deltakere som har en naturlig tilknytning til hverandre i det daglige, enten de sitter sammen eller jobber tett med hverandre. 
  • En ideell størrelse er et sted mellom 5-30 personer, slik at lagene ikke blir for store.
  • Hva som er en god størrelse avhenger også av størrelsen på organisasjonen din. Å ha større lag er ikke et problem så lenge man føler en naturlig tilknytning til laget.
  • Sørg for at hvert lag har en lagleder som har ansvar for å videreformidle informasjon til laget sitt.

Steg 3: Finn lagledere

For å få organisasjonen din med anbefaler vi at hvert lag har en lagleder. Hovedfokuset for laglederen vil være å formidle klimamesterskapets fokus til laget sitt og skape engasjement før og under utfordringen.

En lagleder kan være noen som allerede har en naturlig lederrolle for laget, noen med interesse for eller som jobber med bærekraft eller noen som ønsker å ta ledelsen. Det viktigste er å finne noen som virkelig ønsker denne rollen.

Å være lagleder krever normalt 1-2 timers arbeid gjennom hele klimamesterskapet. 

Vi har samlet litt informasjon som du kan sende ut til lagledere for å forberede dem på klimamesterskapet.

Steg 4: Send inn lagoppsett

Vi i Ducky ønsker å motta ferdig lagoppsett senest 3 uker før utfordringen starter. Det sørger for at klimautfordringen for din bedrift blir satt opp riktig og med tilstrekkelig tid til å dele ut informasjon om hvordan deltakerne melder seg på utfordringen.

Her er noen viktige ting å tenke på før du sender oss deltakerskjema:

  • Prosjektleder mottar deltakerskjema på e-post og fyller inn laginndelingen for sin bedrift.
  • Vi kan ikke gjøre endringer på laginndelingen etter at du har sendt den til oss, så sørg for at du sender oss riktig oppsett.
  • Prosjektleder laster opp ferdigutfylt deltagerskjema i dette Google-skjemaet.

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽