Hvordan fungerer Klimaløftet?

Klimaløftet er et verktøy for å invitere individer til å avlegge et løfte om å forbedre en eller flere bærekraftige handliger i sin hverdag. Det kan være å gå en dag ekstra til jobb, eller å spise en dag ekstra grønt. Ved å avlegge et Klimaløfte, vil deltagerne melde seg på en periode med sporing av egen atferd, via ukentlige e-poster. Lengden på et Klimaløfte varer i minimum 4 uker.

Detaljer

Sette opp Klimaløftet

Du kan sette opp Klimaløftet når du vil i løpet av kampanjen. Klimaløftet vil starte sporing av atferden din fra den uken du setter det opp. Hver epost hvor du sporer din atferd går ut hver mandag morgen, og du blir spurt om å svare for uken før. 

Hvis du setter opp et nytt klimaløfte på en torsdag, vil epsoten du mottar mandagen etter, spørre deg om din atferd for hele den forrige uken, fra mandag til og med søndag. 

Du kan sette opp flere klimaløfter når du ønsker i løpet av kampanjeperioden. Klimaløftene stenger for nye løfter den siste uken før den avsluttende spørreudersøkelsen i kampanjen er sent ut. 

Sporing av atferd

Sporing av ditt klimaløfte gjøres gjennom ukentlig e-post hvor du kan svare med et klikk om de har oppnådd løftet denne uken. 

E-posten som sendes ut hver uke er unik. Hvis du ikke har svart på en e-post en uke, før du mottar den neste, vil du ha mulighet til å svare på den senere når det passer deg. Svarene er endelige og kan bare gis en gang. 

Om deltakeren ikke har oppnådd Klimaløftet sitt en uke, vil de få spørsmål om å legge inn litt mer informasjon om uken. Blant annet stilles det spørsmål om de har tips til organisasjonen for å gjøre det enklere å oppnå sitt løfte. 

Deltakerne kan selv sette opp varigheten på sporing av egen atferd, med minimum 4 uker og maksimum lengden på resten av kampanjeperioden. Det vil si at deltakerne vil få minimum fire e-poster med sporing av ukentlig atferd og en månedlig status e-post med oppsummering av egen og organisasjonens besparelse. 

Sammenlikning og statistikk

Verktøyet er designet for å være enkelt og ta lite tid, samtidig gi deltakerne sammenlikninger og statistikk fra hele organisasjonen. Dette er kommunisert i egne status e-poster hver måned og i iFrame Widget som tilleggsprodukt til kampanjenettsider for organisasjonen.

Deltagelse

Alle som allerede deltar i kampanjen, vil motta en egen invitasjon med link til Klimaløftet fra Ducky. Team ledere mottar e-post med link som de kan distribuere og invitere de i sitt team som ikke ennå deltar. 

Deltagere i din organisasjon kan delta i kampanjen og sette seg opp Klimaløftet gjennom hele kampanjeperioden. Alle som deltar må ta spørreundersøkelsen før de setter seg opp et klimaløfte, for å beregne et utgangspunkt for fotavtrykk og reisevaner.  

Har du flere spørsmål?
Les våre ofte stilte spørsmål her
Eller send en e-post til support@ducky.eco


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽