IKEA Start Hjemme kommunikasjonsplan

Start Hjemme Kampanjen
Kan vi nå 2020 målet* allerede i dag med enkle klimatiltak hjemme?
9 butikker konkurrerte om å spare mest mulig CO2e på tre uker!

Når: 3 uker November 2016
Antall deltagere: 398 ansatte

Som en del av Start Hjemme kampanjen i 2016, inviterte IKEA Norge alle sine ansatte til å bli med på en klimautfordring for å lære om og gjennomføre så mange klimaaktiviteter som mulig i hverdagen. Utfordringen var en del av å bygge eierskap og kunnskap om bærekraft i forkant av Start Hjemme kampanjen som skulle utfordre IKEA's kunder til å gjøre det samme bare 2 måneder senere i Januar 2017.

Så mye som 2/3 av alle de ansatte var deltidsstillinger og var naturlig nok ikke like aktive på den offisielle interne kommunikasjonskanalen til IKEA. Deres tilnærming for å nå ut til så mange som mulig var derfor å også bruke så mange kanaler som mulig.

Kampanjen ble bygget i tett samarbeid med Trigger, og IKEA ønsket en posisjon hvor de hjelper kundene sine å finne bedre måter å leve mer bærekraftig på ved å bygge bevissthet om hva du som enkeltperson kan gjøre for å leve mer bærekraftig i ditt eget hjem.

Kommunikasjonskanaler de brukte:

 • Visualisering på skjerm i kantine (sentralisert av leder for intern kommunikasjon).
 • Flygeblad på bord i kantine.
 • Plakat på “hva skjer denne måneden”, en tavle alle ansatte passerer hver dag på vei til og fra sitt arbeid. 
 • Annonsering av utfordringen på butikkens interne radio.
 • IKEA's interne kommunikasjonskanal er Workplace (av Facebook).
 • Ambassadører i hver butikk kommuniserte kampanjen til sine kollegaer og rekrutterte enda flere deltagere.
 • Visualisering på skjerm (kantine og ansattinngang).
 • E-post.
 • SMS.

Kommunikasjonsmateriale:

To uker før utfordringe:

 • Flygeblad og plakater ble distribuert 2 uker før utfordringen startet. 
 • Et sett med 10 klimaaktiviteter ble visualisert og beskrevet, og roterte på skjermer.
 • Teamlederne ved hver avdeling (bad, kjøkken, retur osv.) i hver butikk introduserte utfordringen til sitt team på e-post.
 • Et innlegg på Workplace på Facebook ("Start Hjemme utfordringen begynner om 2 uker") forklarte konseptet.

Under utfordringen:

 • “Vi er i gang - utfordringen har begynt" innlegg på Yammer og e-post ble publisert samme dag som utfordringen startet med link til utfordringssiden på Ducky's hjemmeside for å delta.
 • SMS til alle ansatte med informasjon om at utfordringen har begynt.
 • Innlegg på Yammer med informasjon om de 10 klimaaktivitetene - en påminnelse for alle ansatte om den pågående utfordringen.
 • Dagens kunngjøring på en interne radioen i hver butikk, som inkluderte: lederteam, hvordan butikken rangerte i forhold til de andre butikkene og oppfordringer til deltagerne om å gjennomføre og logge daglige klimaaktiviteter.
 • Ukentlige oppsummeringer av utfordringen med oversetteles av CO2e ble publisert som innlegg på Yammer og på skjermer.
 • Teamledere påminnet sitt lag om utfordringen i ukentlige møter.
 • Butikkledere sendte SMS 2 ganger under utfordringen for å minne ansatte på å delta og logge sine klimaaktiviteter.
 • Snapchat roterte mellom butikkene under tilsyn av miljøansvarlig. Her delte de enkle klimatiltak ansatte gjorde på jobb.

Etter utfordringen:

 • Sammendrag av utfordringen ble vist på skjermer og på Yammer med statistikk og CO2-oversettelser (levert av Ducky)
 • Et videoinnlegg av vinnerne ble publisert på Yammer.

Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽