Klimabrølet 2019

Konkurransevilkår og Praktisk Informasjon:

Start: 30. August 2019, kl: 06:00
Slutt: 12. September 2019, kl: ut dagen

Konkurransevilkår:

Klimabrølets Klimautfordring er en 2 ukers lagkonkurranse, der deltakere konkurrerer om å gjennomføre enkle klimaaktiviteter for å spare CO2e. I denne utfordringen er det til sammen 20+ klimaaktiviteter fordelt på kategoriene energi, transport, forbruk og mat.

  • Alle aktivitetene har en fast, positiv CO2e-besparelse, og er basert på norske gjennomsnittsverdier.
  • Deltakere loggfører aktivitetene de har gjennomført en gang om dagen.
  • I denne klimautfordringen kan deltakerne logge 2 dager tilbake i tid. NB! Når klimautfordringen er over 12. September er det ikke lenger mulig å logge tilbake i tid.
  • Det konkurreres i CO2e per deltaker i gjennomsnitt, slik at lagstørrelse ikke er viktig for å vinne.

Hvordan melde seg på utfordringen som deltaker?

  • Hver deltaker må registrere Ducky konto og melde seg på utfordringen i sin bedrift. Les denne trinnvise guiden.

Vinnerkriterier:

Individuelt nivå: Totalt innspart KgCO2e per deltaker.

På hvert lag vil dere se en toppliste over hvem som sparer mest CO2e inne på utfordringsplattformen. Trykk på toppliste for å se individuell score på ditt lag.

For at klimautfordringen skal være mer rettferdig for vinnere på både lag- og bedriftsnivå kårer vi vinnere kun blant de som har oppnådd mer enn 60% deltakelse. Det er derfor viktig å få med seg så mange som mulig til å delta og loggføre sine klimaaktiviteter i klimautfordringen.

Lagnivå: Totalt innspart KgCo2e per deltaker. For vinnerlag kreves i tillegg 60% deltakelse.

Bedriftsnivå: Det vil kåres en vinner blant både store og små bedrifter. For begge gruppene av bedrifter handler det også her om hvem som har spart mest CO2e i gjennomsnitt per deltaker. For vinnere kreves i tillegg 60% deltakelse.

Seksjonsnivå: Om dere er en stor bedrift med flere avdelinger/seksjoner vil dere kunne se live hvilke seksjon som har spart mest CO2e i gjennomsnitt per deltaker. For vinnerseksjoner kreves i tillegg 60% deltakelse.

Ducky på mobil:

Les mer om hvordan bruke Ducky på mobile enheter her.

Hva skjer når klimautfordringen er over?

Når klimautfordringen er over mottar hver bedrift en samlet sluttrapport for hvert lag som har deltatt. Prosjektleder mottar dette på e-post senest tirsdag etter endt utfordringen.

Ønsker din bedrift å også premiere vinnere anbefaler vi å lese mer om premiering her.

 

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽