Hva man bør tenke på før man gjennomfører en klimautfordring

Tenker dere på å gjennomføre en utfordring? Her er noen ting som kan hjelpe dere å ta en avgjørelse

En klimautfordring gir dere en mulighet til å skape umiddelbare resultater og vise hvordan dere som enkeltindivider kan utgjøre en forskjell i dag. Ved å gjennomføre en utfordring i teamet eller organisasjonen deres, skaper dere interne miljøambassadører, som tilfører den overordnede strategien verdi og fremmer oppfølgingstiltak.

Vi har listet opp noen spørsmål dere kan bruke som en guide før dere ber om en utfordring. De kan hjelpe deg med å reflektere rundt hva dere ønsker å oppnå ved å arrangere en utfordring og vil gjøre det enklere for oss å hjelpe deg med å få mest mulig verdi ut av utfordringen.

  • Hva ønsker dere å oppnå ved å gjennomføre en klimautfordring?
  • Er dette en engangsutfordring eller vil dere jobbe for å skape kontinuerlig engasjement?
  • Kan dere koble utfordringen til pågående interne miljømessige og sosiale tiltak?
  • Hva er gode insentiver for å oppmuntre kollegaer til å delta i utfordringen?
  • Har dere naturlige lag for kollegaene delta i og noen som kan ta en naturlig laglederrolle?
  • Vi anbefaler å skape små interne prosjektgrupper og ideelt sett består denne gruppen av sosiale ambassadører som kan inspirere andre. Det kan også være fordelaktig å inkludere noen som er ansvarlig for HR, CSR og kommunikasjon i kjerneteamet.
  • Vil dere arrangere utfordringen på egenhånd, eller vil dere samarbeide med en av våre partnere for å rette prosjektet inn mot deres strategi, arrangere et kick off, få hjelp med interne arrangement osv? Kontakt oss hvis dere vil bli satt i kontakt med en av våre partnere.

Klar for å sette opp klimautfordringen?

Eller har dere flere spørsmål? Kontakt oss


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽