Slette brukerprofil i en pågående utfordring

En slettet brukerprofil vil bli anonym i en klimautfordring, men vil fortsatt påvirke poengsummen for KgCO₂e spart, selv når profilen er slettet. Effekten av dette vil telle negativt, ettersom det representerer en deltaker som ikke lenger loggfører klimaaktiviteter.

På nåværende tidspunkt kan en deltaker ikke fjernes etter å ha blitt med, da all brukerhistorikk er nødvendig for å beregne poengsummen.

Vi ser alltid på hva vi kan gjøre for å forbedre dette i fremtidige klimautfordringer!


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽