Kode fungerer ikke

Hvis du ser denne beskjeden når du forsøker å legge inn koden for å bli med i en utfordring, betyr det at koden ikke fungerer. Dette kan skje av flere grunner.

Noen av grunnene til at du har problemer med å melde deg på en utfordring kan være:

  • Du prøver å delta i en privat utfordring til en bedrift, skole eller organisasjon du ikke er en del av.
  • Koden du prøver å bruke er ikke gyldig, fordi den allerede er i bruk.
  • Utfordringen er avsluttet. For å få tilgang til utfordringen, må du melde deg på utfordringen før sluttdatoen.

Snakk med prosjektlederen for utfordringen for å få en ny kode, hvis koden du prøver å bruke ikke er gyldig fordi den allerede er i bruk. Start en chat med oss, hvis du fortsatt opplever problemer eller hvis du har noen spørsmål. Så skal vi hjelpe deg!


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽