Tips for å skape engasjement

Mesteparten av jobben er gjort når kollegaene dine har kunnskapen og ressursene de trenger for å delta, men her er noen tips som kan bidra til å øke engasjementet ytterligere.

Tips 1: Vær den du vil at andre skal være

Delta og del erfaringene dine med andre. Som Gandhi sa: «Vær den forandringen du ønsker å se i verden!

Vi anbefaler å følge opp lagene og se om det er noe du kan gjøre for å øke engasjementet gjennom hele mesterskapet. Finnes det historier som kan deles på sosiale medier, nyheter og så videre? I så fall, inspirer deltakere til å dele sin historie!

 

Tips 2: Arrangementer, insentiver, og ideer

Nedenfor er flere ideer for å få mest mulig ut av utfordringen:

  • Reflekter rundt hvordan man kan skape en mer inkluderende og raus kultur i det lange løp.
  • Hold deltakerne engasjert ved å følge utfordringen og gi dem mulighet til å generere ideer og følge opp initiativ.
  • Organiser arrangementer med fokus på miljø eller det sosiale slik som felles lunsj, team building-aktiviteter og liknende.  

Tips 3: Utvidet læring

Oppmuntre kollegaer eller studenter til å finne deres personlige fotavtrykk og utforsk nye forretningsmuligheter:

  • Beregn fotavtrykket ditt i Klimakalkulatoren. Reflekter rundt CO2-utslippene fra ulike kategorier, og se effekten av å endre vaner i én kategori.
  • Hvem har ansvaret for de globale CO2-utslippene og hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å skape endring?
  • Kan deres bedrift eller skole hjelpe enkeltpersoner med å redusere deres fotavtrykk i noen av kategoriene?

Dere kan finne ytterligere læring fra disse tre kortfilmene

The Origin of Global Emissions

The Dream

The History of Kari

Tips 4: Tilbakemeldinger

Etter at utfordringen er slutt bør den evalueres. Hva var vellykket? Hvorfor? Hva kan gjøres bedre neste gang? Kan dette skaleres til hele organisasjonen og bli en del av en langsiktig strategi?

Bilder, sitater og filmklipp er fint materiale for å evaluere dette. Ducky teamet setter også pris på det hvis dere vil dele dette med oss

Vil du vite hvordan du kan bruke sosiale medier til øke engasjementet?


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽