Om klimakalkulatoren

Informasjon om klimakalkulatoren finner du her: footprint.ducky.eco

Hvordan beregner vi ditt fotavtrykk? Mer informasjon om klimadataene vi bruker finner du her: ducky.eco/climate-data


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽