Premiering

Kunsten å premiere indre motivasjon

Generelt sett er det ønskelig at premier forsterker ønsket atferd og mål, og i denne sammenheng at indre motivasjon dyrkes. Det finnes mange motivasjonsfaktorer for å gjennomføre en oppgave som ikke krever belønning.

 

Indre motivasjonsfaktorer - gleden av å gjennomføre i seg selv

 • Selvutvikling
 • Læring
 • Ha det gøy og utforske
 • Autonomi
 • Det føles bra, for noen andre, et felles gode
 • Vinne over noen jeg kjenner
 • Følelsen av å være en del av gruppen

Ytre motivasjonsfaktorer - grunnen for å gjennomføre er relatert til det ytre

 • Motivasjonen er kun relatert til premien
 • Ansvar og makt
 • Jeg kan bli uglesett hvis jeg ikke gjennomfører
 • Anerkjennelse hvis jeg gjør noe
 • Jeg burde for jeg vet det er riktig!

 

Det er viktig å legge merke til at ytre motivasjonsfaktorer, som premier, distraherer og ødelegger den interne motivasjonen og bør ikke vektlegges. 

Premiering

Forberedelser

En alternativ premie er å la vinnerlaget donere et beløp til et selvvalgt veldedig formål. Dette er et godt eksempel på en håndavtrykkshandling, og bør ha indirekte besparelse og en positiv påvirkning på miljøet. 

Hvis du kjører en CO2e-utfordring for eksempel, kan premien være å gange den faktiske besparelsen til deltakerne med en investering. For eksempel å kjøpe klimakvoter, og la vinnerlaget bestemme hvilket prosjekt kvotene skal gå til.

 

Underveis i utfordringen

Enkeltpersoner bør ikke bli premiert for oppnåelse underveis. 

Lag kan bli belønnet i løpet av en utfordring for å hjelpe dem med å holde engasjementet oppe og å gjennomføre aktivitetene. Dette burde komme som en overraskelse. Forbered denne typen belønninger, men vent med å kommunisere dem.  

Videre kan organisasjonen kan love å gjøre en investering som er til fordel for alle og som forsterker utfordringens fokus og som trigges av en hendelse underveis. 

Dette kan for eksempel være premier som fjerner barrierer for klimavennlige aktiviteter:

1. En liten investering, slik som å leie ut e-sykler som kan testes, trigget hvis lag når en terskel i løpet av utfordringen, for eksempel x % deltakelse. 

2. En medium investering, slik som forbedret sykkelparkering, trigget hvis deltakere når en terskel på slutten av utfordringen eller viser interesse i før og etter spørreundersøkelser. 

3. En stor investering, slik som å lønne ansatte for tiden de bruker på å sykle til og fra jobb. Dette kan være del av en lenger kampanjeperiode trigget av uttrykte behov - for eksempel i følge svar på spørreskjemaer over tid.

 

 

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽