Spørsmål og svar om klimakalkulatoren

CO2e

Hva er CO2e?

Svar: CO2e står for karbondioksidekvivalent. Enkelte drivhusgasser har sterkere oppvarmingspotensiale enn CO2. Derfor omregnes utslippet av disse drivhusgassene til CO2-ekvivalenter som er en felles målestokk for hvor stor påvirkning en gitt mengde drivhusgass har på den globale oppvarmingen.

Som et eksempel vil det være 25 ganger verre å slippe ut en kg med metan, som er gassen storfe raper mest, enn en kg med CO2, som slippes ut av f.eks fra biler. Slipper du ut en kg med metan tilsvarer det altså 25 kg CO2e. 

Forbruk

Jeg vil redigere alle aspekter av mitt CO2 forbruk, hvordan redigerer jeg flere enn ett område?

Svar: For å redigere flere områder av forbruket ditt, må du trykke på det orange plusstegnet på høyre siden av kalkulatoren. Da skal du få tilgang på å endre innholdet. Husk at du må trykke på «oppdater» for at svarene dine skal lagre seg.

Kan jeg se hvordan jeg med mitt forbruk ligger an i forhold til 1,5 gradersmålet?

Per i dag har vi ikke en korrelasjon mellom temperaturmålet og private fotavtrykk. Vi har kun en sammenligning mellom ditt fotavtrykk og en gjennomsnittlig nordmann som har et årlig fotavtrykk på 13,6 tonn. Men, for at vi skal halvere utslippene våre innen 2030 og komme ned mot ingen utslipp i 2050 må vi i gjennomsnitt redusere våre utslipp med ca 5% hvert år. Vi vil sannsynligvis visualisere dette bedre i fremtiden, og i mellomtiden kan du selv beregne hvor mye du bør redusere ditt fotavtrykk. 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽