Spørsmål og svar om klimautfordringen

Innlogging

Hva er min registreringskode?

Svar: Registreringskoden er en tallkombinasjon som du skal ha fått tildelt av din teamleder. Tallkoden er unik og kan kun brukes en gang. Ta kontakt med teamlederen din dersom du ikke har mottatt denne.  

 

Jeg har opprettet bruker, men får ikke til å logge meg inn på nytt. Hvordan løser jeg dette?

Svar: Kan du ha brukt en annen e-postadresse? I tillegg til å kunne opprette brukernavn og passord manuelt, er det mulig å opprette bruker med Google-kontoen din. Kontoen er derfor mest sannsynlig opprettet med en annen e-postadresse, og du vil klare å logge inn hvis du bruker e-postadressen du brukte den første dagen. Du skal ha mottatt en velkomst-mail fra oss, og kan tilbakestille passordet hvis du har glemt dette.

 

«Delta»-knappen skifter mellom å være grå og grønn. Når jeg trykker på den er bildet akkurat som før. Hvordan løser jeg dette?

Svar: Vi må undersøke saken nærmere. For å kunne hjelpe deg, trenger vi å vite følgende: Navn, e-postadresse, om dette skjer på mobil eller PC, hvilken browser du bruker. Send en e-post til support@ducky.eco, så tar vi kontakt så fort vi har en tilbakemelding. 

Registrering av aktiviteter

Jeg får ikke loggført aktiviteter tilbake i tid, er dette mulig?

Svar: Det stemmer at du kun kan loggføre aktiviteter noen få dager tilbake i tid, i noen mesterskap kun én dag. Dette er for at man faktisk skal gå inn i appen og huske å gjøre aktivitetene daglig, men også for at man ikke skal kunne logge alt på slutten, og plutselig endre topplistene helt.

Praktisk informasjon

Hva om jeg må fly i løpet av konkurranseperioden, da vil jeg jo trekke ned laget mitt med mine utslipp?Svar: Utfordringen registreres ikke utslipp, men besparelser. Det vil si at utfordringen inneholder kun aktiviteter som bevisstgjør oss på de positive tiltakene vi kan gjøre for å redusere vårt klimagassutslipp.

Hvis du har flydd, kan du likevel registrere aktiviteten “jeg har vurdert andre muligheter før jeg gjennomførte en flyreise (kunne jeg gjennomføre møtet på video, fantes det andre transportmuligheter, etc)”.

Jeg har vært uten internett i helgen og ikke registrert mine aktiviteter. Kan jeg registrere dem i ettertid?Svar: Det er best om du går inn hver dag, for å bevisstgjøre deg egen atferd i konkurranseperioden, men du kan registrere aktiviteter opp til 3 dager tilbake i tid.

Jeg gjør allerede mange av aktivitetene. Kan jeg ikke bidra til laget mitt?
Svar: Utfordringen er ment å bevisstgjøre alle på egen adferd. Om du allerede gjør mange av aktivitetene, kan du registrere dem hver dag og spare mye for laget ditt! Hvis du vil utfordre deg selv mer, kan vi anbefale å rekruttere flere til ditt lag eller å fremsnakke positiv klimaatferd til de rundt deg.

Jeg bor kun 250m fra jobben min, mens min kollega må pendle 10km. Hvorfor får vi samme besparelse?
Svar: Aktivitetene har en fastsatt besparelse, beregnet ut i fra en gjennomsnittsnordmanns fotavtrykk (13.500kgCO2e). Det vil si at aktivitetene er uavhengig av ditt utgangspunkt før konkurransen. Det gir like konkurransevilkår for alle som deltar, og lavere terskel for at flere deltar. Det viktigste med utfordringen er å skape bevissthet på hva du kan gjøre som enkeltindivid, hvilken effekt det har - og ha det gøy med teamet ditt!

Laget mitt har kun 3 deltagere, mens de andre har over 15 deltagere. Har vi en sjanse for å vinne da?
Svar: Avdelinger og lage konkurrerer om gjennomsnittlig besparelse, slik at små og store grupper har like sjanser.

 

-------------------

Jeg mangler informasjon om en klimautfordring, kan dere hjelpe meg?

Svar: 

Om Klimamesterskapet for skoler

Koder

For å delta i utfordringen, får hver enkelt deltaker utdelt en unik kode som gir dem plass i utfordringen. Hver klasse konkurrerer som ett lag. Koden deles ut av læreren som får kodene tilsendt av sin klassekontakt. Kodene vil bli sendt ut omtrent to uker før utfordringen.

Deltagelse

Som regel settes det en frist for påmelding av skoler. Denne fristen kan variere. Er du lærer og lurer på om du fortsatt kan melde på din klasse? Ta kontakt med skolekontakten på din skole.

Både lærere og elever kan delta i klimautfordringen.

Hvordan skaper jeg engasjement rundt klimautfordringen?

Her vil vi anbefale å la elevene få mest mulig eierskap til utfordringen. Bruk kanalene som de naturlig bruker hver dag.

Ta for eksempel kontakt med elevrådet som gjerne allerede består av engasjerte elever, og hør om de har noen innspill. Kanskje de har lyst til å ta eierskapet til denne oppgaven? Dere vil få tilsendt informasjonsmateriell rettet mot deg som lærer og elever. Arranger derfor gjerne en fellessamling på skolen der dere viser en av filmene våre og introduserer utfordringen.

Hvordan kan vi ligger an i forhold til de andre klassene og skolene i fylket?

Hvordan dere ligger an i forhold til de andre klassene på skolen kan dere se på live-screenen til skolen. Linken til denne får dere ved å ta kontakt med skolekontakten deres.

Dere kan dessverre ikke på nåværende tidspunkt se hvordan dere ligger an i forhold til de andre skolene i fylket, eller hvordan enkeltelever ligger an i forhold til hverandre innad i en klasse.

Når det gjelder de endelige resultatene etter at utfordringen er over, må dere ta direkte kontakt med den organisasjonen som arrangerer utfordringen. 

Premier

I den del utfordringer er det premiering til beste lag etc. Hva premien er står beskrevet på informasjonssiden når du er logget inn på utfordringen. Trykk på de tre strekene i boksen øverst i venstre hjørne.

Har du spørsmål om premiene må du ta kontakt med din skolekontakt som kan undersøke dette med prosjektlederen for utfordringen.

 

Om klimautfordringer for bedrifter

Kort fortalt om klimautfordringen for bedrifter

Klimautfordringen er en utfordring der kollegaer konkurrerer mot hverandre om å gjennomføre flest mulig klimavennlige aktiviteter i løpet av 14 dager.

Koder

For å delta i utfordringen, får hver enkelt ansatt utdelt en unik kode som gir dem plass i utfordringen. De ansatte deles inn i team. Koden deles ut av teamlederen som får kodene tilsendt av prosjektlederen. Kodene vil bli sendt ut omtrent en uke før utfordringen.

Premier

I den del mesterskap er det premiering til beste lag etc. Hva premien er står beskrevet på informasjonssiden når du er logget inn på utfordringen. Trykk på de tre strekene i boksen øverst i venstre hjørne. Har du spørsmål om premiene må du ta kontakt med din teamleder som kan undersøke dette med prosjektlederen for utfordringen.

Juks

Vi mistenker at noen jukser, kan dere undersøke dette?

Svar:

Vi har dessverre ingen mulighet til å etterprøve dette ettersom utfordringen er tillitsbasert, men alle på et lag kan se hva hver enkelt har gjort. Dette gjør at du får en transparens, slik at deltakerne har mulighet til å spørre hverandre om aktivitetene som er gjennomført.

Et tiltak kan være å ta opp juks som et tema, f.eks Hvordan opplever vi juks? Uten å anklage noen.

Kanskje det også kan hjelpe å samle deltakerne og se en film om temaet? Kanskje kan dette bidra å sette konkurransen i perspektiv? Den viktigste vinneren er tross alt klimaet, og vinner klimaet vinner vi alle!

Vår erfaring er at frykten for at noen jukser er større enn sjansen for at noen faktisk jukser.

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Send oss gjerne en mail på support@ducky.eco Dersom problemet er teknisk er det fint om du gir oss en kort beskrivelse av når og hvor problemet oppstår, om dette skjer på mobil og PC, og hvilken browser du bruker. Så tar vi kontakt så fort vi har en tilbakemelding. 

 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽