Tips til en god kommunikasjonsplan

Hvordan lage en god kommunikasjonsstrategi for din klimakampanje

1. Planleggingsfasen:

  • Koble klimakampanjen til organisasjonens bærekraftsstrategi.
  • Kommuniser til dine deltakere hvorfor organisasjonen gjør dette, hvorfor dette er viktig og at deltakerne er nøkkelen til å nå klimamål.
  • Historien bør være så enkel som mulig, slik at det er enkelt å gjenfortelle til enda flere deltakere. Da er det også lettere å få med flere.

2. Kommunikasjonskanaler:

  • Bruk kanaler dere allerede bruker internt i orgnanisasjonen i dag (Slack, Yammer osv.)
  • Hvis dere har en Snapchat eller Instagram kanal kan dette være en lav terskel måte å dele aktiviteter med hverandre gjennom utfordringen.
  • Arranger et kick off

3. Under utfordringen:

Sørg for å ta bilder og film av det som skjer, deltagere og andre ting mens utfordringen pågår da det er ferskt innhold.
Å se at folk er engasjert, gjør også at andre blir engasjert.
Et eksempel kan være å dele "dagens tips for å redde kloden" ved å spørre en deltager om å fortelle hva de gjør for å leve mer bærekraftig i hverdagen og hvorfor de gjør det. Velg gjerne deltagere med ulik bakgrunn og varier i alder og kjønn. Jo flere mennesker som relaterer seg, desto mer blir bærekraft normalisert som en del av organisasjonskulturen.     

Sjekk ut hvordan IKEA skapte engasjement her.


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽